Wegens de Covid- 19 epidemie wordt ons volledige aanbod ook digitaal aangeboden via handige online trainingen, webinars en coachingtrajecten.

Nood aan ‘groei’? Wij helpen je met de ontwikkeling van je belangrijkste kapitaal: ‘je medewerkers’. We doen dit met heel praktische trainingen, opleidingen en coachingstrajecten.

Onze methode is wetenschappelijk onderbouwd vanuit de leertheorie, de cognitieve en experimentele psychologie. Belangrijk is dat we evidence based werken. Dus niet louter theorie, maar bewezen resultaten in de praktijk. 

Laat ons even verduidelijken…

Evidence Based HR

IQ is belangrijk, maar je EQ vormt een katalysator voor je 'professionele' succes!

Gerrit Belis
"Onderzoek leert dat je EQ verhogen je doorgaans gelukkiger maakt op persoonlijk vlak en succesvoller op professioneel gebied"

Net om deze ’emotionele intelligentie’ te ontwikkelen hebben wij een integratief centraal gedragsmodel ontworpen wat heel ons aanbod ondersteund. 

Het ‘Hardware-Software model’ stelt ons in staat elke menselijk gedrag te verklaren en in de gewenste richting bij te sturen. Het geeft de noodzakelijke handvaten om je eigen gedrag te begrijpen en technieken te selecteren om eventuele belemmeringen te overwinnen om zo je doelen te bereiken. 

Het geeft eveneens houvast om anderen beter te begrijpen en je communicatie beter af te stemmen en effectiever te laten verlopen.

verhoog het EQ van je medewerkers

Wil je graag meer weten?

Klik hier

De juiste man/vrouw op de juiste plaats’ … dat bereik je enkel wanneer zowel leidinggevenden als medewerkers weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Op deze manier creëer je een betere productiviteit wat leidt tot meer voldoening, appreciatie en een sterker bedrijf.

Joris Vivijs

Wat onze klanten over ons zeggen

Fujifilm logo

Ik heb het hele bedrijf de basiscursus EQ laten volgen met daarbovenop de uitbreiding stress & burn-out. Dit heeft een duidelijk positieve invloed gehad op hoe mensen met elkaar omgaan en een vermindering in het aantal gevallen van burn-out.

Luc Verhaegen

HR Manager

Alpega logo

Ik volgde de Masterclass stress & burn-out coach. Hier leerde ik de functionele analyse om het menselijk gedrag in kaart te brengen. Ik begrijp nu beter waar mijn medewerkers stress van krijgen en waarom.

Belangrijker nog, ik heb nu ook de vaardigheden om hier verbindend over te communiceren

Petra Van der Wielen

HR Manager

error: Content is protected !!