Nood aan ‘groei’? Wij helpen je met de ontwikkeling van je belangrijkste kapitaal: ‘je medewerkers’. We doen dit met heel praktische trainingen, opleidingen en coachingtrajecten.

Onze methode is wetenschappelijk onderbouwd vanuit de leertheorie, de cognitieve en experimentele psychologie. Belangrijk is dat we evidence based werken. Dus niet louter theorie, maar bewezen resultaten in de praktijk. 

Laat ons even verduidelijken…

Evidence Based HR

  • IQ of het “intelligentie quotiënt”, is een score die de cognitieve vaardigheden van een persoon weergeeft. EQ is het “emotionele quotiënt” en geeft de emotionele vaardigheden van een persoon weer. Je IQ is voor voor een groot deel erfelijk bepaald. Het andere deel wordt bepaald door omgevingsfactoren, zoals je thuissituatie, onderwijs, ... 
  • Je intelligentie zal je zeker helpen om te presteren in je job. Toch is je succes niet alleen hiervan afhankelijk. Onderzoek toont immers aan dat goed omgaan met anderen evenzeer een rol speelt in je 'succes'. We duiden dit aan met 'emotionele intelligentie'.
  • Emotionele Intelligentie bestaat uit 4 dimensies: zelfbewustzijn, zelfregulering, sociaal bewustzijn en het vermogen anderen te beïnvloeden en conflicten te managen.

IQ is belangrijk, maar je EQ vormt een katalysator voor je 'professionele' succes!

Gerrit Belis

"Onderzoek leert dat je EQ verhogen je doorgaans gelukkiger maakt op persoonlijk vlak en succesvoller op professioneel gebied"

Net om deze ’emotionele intelligentie’ te ontwikkelen hebben wij een integratief centraal gedragsmodel ontworpen wat heel ons aanbod ondersteund. 

Het ‘Hardware-Software model’ stelt ons in staat elke menselijk gedrag te verklaren en in de gewenste richting bij te sturen. Het geeft de noodzakelijke handvaten om je eigen gedrag te begrijpen en technieken te selecteren om eventuele belemmeringen te overwinnen om zo je doelen te bereiken. 

Het geeft eveneens houvast om anderen beter te begrijpen en je communicatie beter af te stemmen en effectiever te laten verlopen.

verhoog het EQ van je medewerkers

Wil je graag meer weten?

Klik hier

De juiste man/vrouw op de juiste plaats’ … dat bereik je enkel wanneer zowel leidinggevenden als medewerkers weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Op deze manier creëer je een betere productiviteit wat leidt tot meer voldoening, appreciatie en een sterker bedrijf.

Joris Vivijs
error: Content is protected !!