Blog

Definitie van Burn-Out volgens de HGR (Hoge Gezondheidsraad België)

  Advies 9339 van de Hoge Gezondheidsraad betreft Burn-out en Werk en verscheen eind september 2017. De HGR heeft op basis van bestaand literatuuronderzoek in het Engels, Frans en Nederlands tussen de periode 2005 en 2016 een onderzoek uitgevoerd bestaande uit meta-analyses en systematische reviews. Rekening houdend met deze klinische symptomen en de meest courante definities in de internationale literatuur (meer bepaald Maslach en Jackson,
Lees meer>>

Burn-Out “Advies van de Hoge Gezondheidsraad van België”

In september formuleerde de Hoge Gezondheidsraad advies nr.9339 betreffende burn-out en werk. Het volledige advies kan je hier lezen. Maar aangezien het volledige document 54 pagina's telt ga ik elke week een stuk samenvatten en de U-Count! visie erop geven. Interactie wordt gewaardeerd, maar laat het ons constructief houden! Mentale gezondheidsproblemen vormen momenteel één van de voornaamste oorzaken van absenteïsme. Volgens het RIZIV was invaliditeit
Lees meer>>

Toen ik uit onverwachte hoek een lesje kreeg in Loopbaanbegeleiding

Zoals velen onder jullie al weten (anders check je mijn linkedIn maar) ben ik 10 jaar actief geweest als Head Hunter. Enkele jaren geleden had ik een kandidaat gespot die ideaal was voor een super opportuniteit die ik in portfolio had. Het was een serieuze sprong voorwaarts ten opzichte van zijn huidige rol en hij had alle kwalificaties en competenties voor de job. Ik maakte
Lees meer>>