Burnout voorkomen en re-integreren?

Burnout voorkomen en re-integreren?

Wie kan hier een rol in spelen? Sensibiliseringsessie

Tijdens deze sensibiliseringsessie behandelen we de volgende topics:

  • Hoe ziet zo’n burn-out eruit?
  • Oorzaken van burn-out
  • Wat kan je zelf doen om dit te voorkomen?
  • Wat kan de organisatie daarin bijdragen?
  • Wat kan de leidinggevende doen?
  • Wat kunnen de collega’s doen?

Deze sessie heeft als doel accurate kennis te verschaffen over wat een burn-out is en eventuele vooroordelen uit de weg te ruimen. Verder brengt het inzicht is de mogelijke persoonlijke en organisatie gebonden risicofactoren. Er worden aanbevelingen gegeven om burn-out te voorkomen. Leidinggevenden krijgen handvaten om hierrond een beleid te voeren ter voorkoming van burn-out, maar ook adviezen om mensen na een burn-out succesvol te re-integreren. Verder brengen we ook een aantal tips voor collega’s.

error: Content is protected !!