Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie bestaat uit een aantal vaardigheden die je toelaten:

Jezelf te sturen in de richting van je doelen

  • zonder gehinderd te worden door vervelende emoties en gedachten.
  • het laat je toe om op een hoog niveau empathisch te reageren waarbij je de gedachten en gevoelens van de ander kan in kaart brengen om weerstand te voorkomen of om te buigen of jezelf bij te sturen.
  • tenslotte creëert het de mogelijkheid om op een effectieve en relatieversterkende wijze te communiceren met anderen in diverse contexten en rollen (vb. leidinggevende, leverancier, aankoper, collega, conflictbemiddelaar, loopbaanbegeleider, coach…)

We trainen je in elk van deze onderdelen en bieden daarbij een onderliggend verklarend model voor menselijk gedrag.

Dit model vormt de grondslag van al onze trainingen.

error: Content is protected !!