Wat zijn de doelstellingen bij de behandeling van burn-out?

Bij de behandeling van burn-out zijn er twee grote doelstellingen: 1. Recuperatie van de symptomen (klachtenreductie) Via een reeks interventies zorgen we ervoor dat mensen zo snel als mogelijk hun fysieke en mentale fitheid herwinnen en verlost geraken van de klachten (bv. moeheid, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, …) 2. Hervalpreventie Door de persoonlijke en organisatorische risicofactoren die een rol spelen in het … Meer lezen Wat zijn de doelstellingen bij de behandeling van burn-out?

Gezond dagritme

Een gezond dagritme tijdens de recuperatie van een burn-out is belangrijk om terug een optimale fysieke en mentale conditie te verwerven. Deze fysieke en mentale conditie is nodig om je terug goed te voelen en later weer aan het werk te kunnen.  Onder een gezond dagritme tijdens je ziekteverlof bij burn-out verstaan we:  1. niet werken tijdens het ziekteverlof.Niet … Meer lezen Gezond dagritme

Slaapmodule

Uit onderzoek blijkt dat een verstoorde slaap sterk verband houdt met een verminderd psychisch en fysisch welbevinden. Om de klachten van stress en burn-out te verhelpen is een herstel van de slaap dus zeer belangrijk. Het is evident dat een goede slaap een gunstige invloed heeft op mentale en fysieke fitheid. Een goede slaap vermindert … Meer lezen Slaapmodule

Protocol

1. Verduidelijk de context of het onderwerp dat je met de manager wilt bespreken. Bijvoorbeeld: Ik wil spreken over de aanhoudend hoge werkdruk en de gevolgen daarvan voor mijn werk, voor mezelf en mijn collega’s. 2. Verduidelijk het doel van je gesprek en vraag om overeenstemming. Bijvoorbeeld: Hiermee hoop ik tot een wederzijdse oplossing te komen voor … Meer lezen Protocol

Organisatiegebonden risicofactoren

Hieronder volgt een lijst van mogelijke organisatorische risicofactoren. Geef aan met welke u geconfronteerd wordt. Permanente hoge werkdruk Weinig controle over het werk Rolconflicten Emotionele taakvereisten Niet-ondersteunend management Job-onzekerheid – herstructureringen Conflicten in teams Fusies en reorganisaties

Wat is “te hoge werkdruk”?

Te hoge werkdruk betekent: ‘je hebt zoveel werk dat je het niet meer af krijgt, op een redelijk tempo en in een normaal tijdsbestek.’ Aangezien ‘te hoge werkdruk’ de belangrijkste voorspeller is van een burn-out is het belangrijk te weten of dit voor jou van toepassing is. Voor we een oplossing kunnen bieden voor de … Meer lezen Wat is “te hoge werkdruk”?

Protocol

Samenvattend protocol: Hoe verlost geraken van ‘ongezond perfectionisme’: Stap 1: Welke perfectionistische gedachten en gevoelens merk je op? Stap 2: Ga even na of deze op feiten gebaseerd zijn. Een voorbeeld van een feit is: de collega’s lezen hun mails geen drie keer na en de klanten klagen niet.  Stap 3: Welk geruststellend gedrag dreig je te stellen vanuit je perfectionistische … Meer lezen Protocol

Wat is ongezond perfectionsime?

Je denkt steeds, dat wat je doet niet goed genoeg is. Daardoor ben je dikwijls onzeker om een taak af te ronden. Je gedrag wordt bepaald door perfectionistische gedachten en gevoelens. Zo ga je elke taak tot in de puntjes proberen af te werken en toch ben je zelden tevreden. Voor we je helpen om … Meer lezen Wat is ongezond perfectionsime?

Wat is oververantwoordelijkheid?

Oververantwoordelijkheid doelt op de neiging het werk van anderen ongevraagd over te nemen als ze het zelf niet (of niet goed) doen. Oververantwoordelijkheid gaat er niet over dat je collega’s die je hulp vragen niet meer zou mogen helpen. Oververantwoordelijkheid gaat wel over ongevraagd werk overnemen van een collega, omdat deze dat om bepaalde redenen zelf niet doet of volgens jou … Meer lezen Wat is oververantwoordelijkheid?

Remmende gedachten

Een eerste frequent voorkomende remmende gedachte luidt: ‘Ik moet ja zeggen zo niet zal de ander teleurgesteld reageren’. Het gevolg van deze remmende gedachte is dat je altijd ja zegt, ook als het je niet past, om teleurstelling bij de ander te vermijden. Daardoor kan je jezelf overbelasten en een verhoogd risico lopen op burn-out. Om burn-out en overbelasting te … Meer lezen Remmende gedachten

Geen “NEEN” kunnen zeggen

Geen grenzen trekken (niet neen zeggen) leidt op de korte termijn tot een aantal voordelen. Immers als je ja zegt, heb je bijvoorbeeld geen last van schuldgevoelens of angst dat men je iets zal verwijten.  Geen grenzen trekken leidt op de lange termijn tot overbelasting (nadelen): Je raakt er door uitgeput Je beloont mensen steeds met een ‘ja’ als ze jou iets … Meer lezen Geen “NEEN” kunnen zeggen

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Er zijn twee grote categorieën van stressoren die een rol kunnen spelen. Persoonsgebonden factoren Organisatiegebonden factoren De persoonsgebonden factoren zijn: Moeite met grenzen afbakenen (moeilijk neen kunnen zeggen) Perfectionisme Ongevraagd verantwoordelijkheden van anderen overnemen / moeite met delegeren Onwrikbare overtuigingen: “de dingen moeten verlopen zoals het hoort – zoals ik het wil werk moeten uitvoeren dat je niet (goed) … Meer lezen Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Welke klachten hebben personen met een burn-out?

Persistente lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid Sneller moe na mentale inspanning Uitputting na geringe lichamelijke activiteit Gaat gepaard met gevoelens van somberheid en frustratie Depressieve stemming, huilbuien, angstaanvallen (paniek) en geïrriteerdheid Slaapstoornissen Concentratieverlies, geheugenproblemen Lichamelijke klachten; spierpijn, migraine, maagklachten, orthosympatische klachten… Mentale distantie Een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden Gevoelens van afnemende competentie … Meer lezen Welke klachten hebben personen met een burn-out?

Wat is burn-out?

De definitie van burn-out luidt “een multifactorieel proces dat het gevolg is van langdurige blootstelling (in een werksituatie) aan een gebrek aan evenwicht tussen de investering (eis) en wat iemand terugkrijgt (hulpbron). Dat veroorzaakt uitputting (zowel emotioneel, fysiek als psychisch), die een impact kan hebben op de beheersing van de emoties (prikkelbaarheid, woede, huilbuien enz.) en de cognitieve vermogens (aandacht, geheugen, concentratie), en op zijn beurt kan leiden … Meer lezen Wat is burn-out?

Algemeen

Persoonlijke gegevens Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar het U-Count! BV privacy beleid Algemene Voorwaarden Voor je begint met de Digital Burn-out Assistent willen we je even wijzen op onderstaande zaken. Door het gebruik van de Digital Burn-out Assistent verklaart u zich akkoord met onderstaande zaken. Je hebt 1 jaar toegang tot de … Meer lezen Algemeen

error: Content is protected !!