Organisatiegebonden risicofactoren

Hieronder volgt een lijst van mogelijke organisatorische risicofactoren. Geef aan met welke u geconfronteerd wordt.

  • Permanente hoge werkdruk
  • Weinig controle over het werk
  • Rolconflicten
  • Emotionele taakvereisten
  • Niet-ondersteunend management
  • Job-onzekerheid – herstructureringen
  • Conflicten in teams
  • Fusies en reorganisaties

error: Content is protected !!