Ongezond perfectionsime

Voor we je helpen om minder ongezond perfectionistisch te functioneren is het belangrijk dat we je informeren waarom je dit best verandert:

• Perfectionisme leidt op korte termijn (voordelen) tot een beter gevoel: Bijvoorbeeld: Je bent niet zo onzeker dat anderen je werk niet goed zullen vinden. Je hebt zelf een beter gevoel bij de kwaliteit van je werk.

• Perfectionisme leidt op lange termijn (nadelen) tot uitputting door steeds overdreven hard te werken. Uitputting wordt in de hand gewerkt doordat er geen goed evenwicht is tussen inspanning en ontspanning.

• Perfectionisme draagt via uitputting dus bij aan de ontwikkeling van een burn-out.

• Perfectionisme draagt bij aan een disfunctioneren (nadelen) van de organisatie wanneer jij uitvalt door een burn-out of wanneer je werk gedetailleerder wordt uitgevoerd dan vereist, waardoor je minder werk kan uitvoeren.

error: Content is protected !!