Assertieve vaardigheden

Heb jij het moeilijk om van anderen iets gedaan te krijgen of vlot en efficiënt met anderen te communiceren? Voel je je dikwijls geremd in de omgang met anderen? Heb je het moeilijk om ‘neen’ te zeggen? …

In dit training traject leren we je op een adequate en aanvaardbare wijze met anderen te communiceren. We hanteren een wetenschappelijke aanpak waarbij we de oorzakelijke factoren van je huidige en eventuele toekomstige persoonlijke belemmeringen in kaart brengen .

Vervolgens reiken we helpende strategieën aan waarmee je deze belemmeringen kan overwinnen. Zoals bij ELK menselijk gedrag bestaan deze belemmeringen uit disfunctionele gedachten en gevoelens (bv. angst). Onze strategieën bestaan uit methoden om disfunctionele gedachten om te buigen naar helpende gedachten en remmende emoties te laten uitdoven.

Vaak is er ook een tekort aan gespreksvaardigheden (bv. Hoe doe je dat juist…neen zeggen?). We optimaliseren dan ook je gespreksvaardigheid met handige gespreksprotocollen.

Kortom, we bieden je een persoonlijke leidraad om op een geleidelijke en een effectieve manier je assertieve vaardigheden te vergroten.

error: Content is protected !!