Conflicthantering

De opleiding ‘Conflicthantering’ is gericht op alle werknemers die meer inzicht willen krijgen in hoe conflicten ontstaan en welke vaardigheden er nodig zijn om een conflict te ontmijnen en tot solide oplossingen te komen.

Belangrijke onderdelen van het conflicthanteringprotocol bestaan dan ook uit:

  • het in kaart brengen van alle determinanten van een conflict zoals het begrijpen van ieders belangen en gevoeligheden.
  • het gaat over het leren bewust worden en beheersen van je eigen emoties en conflictverhogende opinies zodat een conflict niet nodeloos escaleert.
  • het bepalen en aflijnen van je belangen en doelstellingen in een conflict, alsook die van de ander
  • het onderhandelen en concretiseren van ‘gemeenschappelijk gedragen’ oplossingen.

Enkel op deze wijze is elk conflict ook een kans om tot een betere samenwerking te komen.

Voor leidinggevenden en HR verantwoordelijken bieden we ook een aanvullende opleiding in ‘Conflictbemiddeling’ aan. We leren hier hoe je als conflictbemiddelaar optreedt en hoe je medewerkers in een conflict kan begeleiden om tot een goede afloop te komen. Ook hier werken we volgens een bepaald protocol.

Het conflictbemiddelingprotocol vervat ondermeer een conflictanalyse die het instandhoudend conflictpatroon tussen de verschillende partijen operationeel en helder blootlegt.

In een tweede fase concretiseren we wat de doelstellingen zijn van de verschillende partijen.

In de derde fase introduceren we probleemoplossingsstrategiëen zodat partijen oplossingen ontdekken om het conflict constructief te beslechten, gemeenschappelijke doelen te behalen en zo de samenwerking te versterken. We leveren ook de bouwstenen aan om te bewaken of gemaakte afspraken worden nagekomen en/of effectief zijn. 

Tenslotte garandeert een conflictbemiddeling ook een leereffect voor de betrokken partijen waardoor ze vaardiger worden om toekomstige conflicten zelf op te lossen. 

Ons laatste aanbod bestaat uit een ‘Externe Conflictbemiddeling’ waarbij je als bedrijf kan kiezen om experts van U-Count in te zetten om het conflictbemiddelingsproces op zich nemen.  Deze experts fungeren dan als een onafhankelijke derde partij bijvoorbeeld wanneer het conflict met interne inspanningen niet opgelost geraakt.

error: Content is protected !!