Masterclass coaching

Masterclass coaching

De masterclass coaching richt zich tot professionele coaches, HR medewerkers en leidinggevenden.

Deze masterclass is gebaseerd op het door ons ontwikkelde en wetenschappelijke “hardware-softwaremodel”. We gaan dieper in op de werking van de hersenen en hoe deze het denken, voelen en handelen sturen. We bekijken de invloed van opvoeding en levenservaringen (software) en de variaties in de genetische opbouw van onze hersenen (hardware).

Na deze masterclass kan je ELK menselijk gedrag (van jezelf en anderen) begrijpen en verklaren. Ook leer je vaardigheden om het gedrag te sturen naar het gewenste resultaat… kortom je leert succesvol coachen

Je zal je Emotionele Intelligentie vergrotenHiervoor werken we op 4 dimensies:

1

Zelfkennis
de vraag beantwoorden hoe je gedrag in elke situatie verklaard wordt door je onderliggende gevoelens en gedachten. Zelfkennis houdt eveneens in,  je in elke situatie bewust zijn van je doel en de onderliggende motivatie.

Om je zelfkennis te vergroten gebruiken we de praktische tool (Adapted Self ABC tool)

2

Zelfmanagement
weten hoe je emoties (bv. : angst, kwaadheid, …)  en gedachten die je blokkeren om in de richting van je doel te gaan,  kan ombuigen zodat ze geen belemmering meer vormen.

Via diverse cognitieve gedragstherapeutische strategieën (oa. : exposure, RET, MFN, SD) leer je hoe de coachee te helpen om disfunctionele emoties en disfunctionele gedachten bij te sturen.

3

Ander-kennis
of empathie houdt zich bezig met het begrijpen  van de gedachten en gevoelens van anderen die leiden tot hun gedrag. Omdat je de gedachten en gevoelens van anderen niet kan waarnemen, zullen we je empathisch vermogen via de gepaste ‘tools’ vergroten.  Dit leidt tot meer begrip en invloed op het gedrag van anderen.

We geven je diverse hulpmiddelen en technieken zoals de door ons ontwikkelde Adapted Other ABC tool, Actief en Empathisch luisteren en het protocol ‘Omgaan met weerstanden’.

4

Relatiemanagement 
is het sluitstuk van emotionele intelligentie. Door bepaalde gesprekstechnieken leren we je mensen op een niet-manipulatieve manier te beïnvloeden.  Door een adequate inzet van deze gesprekstechnieken vergroten we de kans dat je je doelen kan bereiken in interactie met andere mensen en daarbij de relatie kan versterken.

Via rollenspelen behandelen we verschillende gesprekstechnieken:

  • Mening en opinies uiten
  • Adequaat reageren op een mening
  • Feedback geven
  • Hoe omgaan met feedback
  • Kritiek geven
  • Hoe omgaan met kritiek
  • Hoe reageren op kwaadheid van mensen
  • Hoe het zelf omgaan met het uiten van kwaadheid
  • Grenzen stellen en neen zeggen
  • Werken met voor-nadelen balansen

Een grondige praktische kennis van alle onderdelen van emotionele intelligentie is een must wanneer je wil gaan coachen.

Aan de hand van eigen situaties brengen we alle kennis en tools in de praktijk. We oefenen intensief met eigen voorbeelden. Hierbij kijken we naar wat er reeds vlot loopt, maar vanzelfsprekend trainen we je op je persoonlijke verbeterpunten, zodanig dat je effectief resultaten kan boeken met je coachee.

De masterclass bestaat uit 4 werkdagen of 4 zaterdagen. Na afloop ontvang je het certificaat “Professioneel Coach” van U-Count!

Na deze masterclass-coaching volgen een aantal optionele terugkomdagen of individuele intervisiesessies waarop je je casussen kan bespreken waarbij je moeilijkheden ervaart. Zo garanderen we je een maximale dienstverlening om de aangeleerde vaardigheden steeds naar een hoger niveau te tillen

error: Content is protected !!