Burn-out begeleiding


Stress & Burn-Out, slaapproblemen en mentale uitputting zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim de dag van vandaag. Eind vorig jaar zaten 133.760 mensen langer dan een jaar thuis met een psychische stoornis. Een verdubbeling op 10 jaar tijd. De maatschappelijke en economsische kost is gigantisch.

 • 7.500 Euro per jaar = kost van werknemer met stress & burn-out klachten
 • 25.000 Euro per jaar = kost van werknemer die thuiszit met burn-out

 

Een werknemer met een burn-out blijft gemiddeld 5 maanden tot een jaar afwezig, dit absenteïsme kost je 25.000 Euro. De directe kosten zijn makkelijk toewijsbaar. Gewaarborgd inkomen, kost vervanging (zoektocht + loonkost) en hoewel bedrijfswagen, GSM, laptop etc na de periode gewaarborgd loon in principe kunnen teruggevorderd worden gebeurt dit in de praktijk (bijna) nooit.
Daarnaast zorgt de afwezigheid voor extra werkdruk bij de collega’s met verlaagde performantie en klantenservice tot gevolg… en verhoogde kans op uitvallen van deze medewerkers door de extra stress die het met zich meebrengt.

De kost van presenteïsme wordt echter nog te vaak onderschat. Dit is de kost die ontstaat doordat je werknemers met stress & burn-out klachten minder performant zijn, meer fouten maken, langer bezig zijn dan normaal met hun taken en de relaties binnen het team onder druk zetten. Dit kost je 7.500 Euro per jaar, per werknemer.

Het zijn vaak je meest geëngageerde en betrokken werknemers die uitvallen door stress & burn-out of mentale uitputting. De eerste 3 maanden zijn cruciaal. Onderzoek wijst uit dat daarna nog maar de helft van de arbeidsongeschikten terugkeert naar hun werk.

U-Count! ontwikkelde daarom een volledig programma ter preventie van stress en burn-out. Daarnaast is het programma erop gericht om werknemers die uitvallen te reïntegreren en de kans op herval te minimaliseren.

Een greep uit ons aanbod

 • Workshop: Burn-Out voorkomen en reïntegreren – wie kan hier een rol in spelen
 • Training: Preventie van burn-out en optimaliseren van bevlogenheid
 • Training voor leidinggevende: Reïntegratie na burn-out
 • voor meer trainingen en workshops klik hier

De Trainingen en Coachings van U-Count! vormen een klinisch bewezen programma op basis van de Cognitieve Gedragstherapie. Uniek in ons aanbod is dat al onze Trainingen en Coachings ondersteund worden met onze Digitale Trainings Assistent. Een digitaal platform voor blended learning. Hier is alle informatie van de training aanwezig, ondersteund met psycho-educatie, vragenlijsten, video’s en een helpdesk. Deze informatie is altijd en overal beschikbaar via hun PC, laptop of smartphone. In tegenstelling tot papier dus waar en wanneer ze willen.

Daarnaast hebben we aan de Trainings Assistent de DBA gekoppeld – de Digitale Burnout Assistent.
De Digitale Burnout Assistent is erop gericht de stressoren bij je werknemers en het gedrag dat deze in stand houden in kaart te brengen. Daarna krijgen je mensen verschillende modules met specifieke remediëringsoefeningen per stressfactor. Zo leren ze energievreters uit te schakelen en hun batterijen terug op te laden.

De DBA van U-Count! zet je werknemers terug op het goede spoor

 • Omvat een risicoanalyse op basis van de BAT vragenlijst (Burn-out Assesment Tool ontwikkeld door de KU Leuven)
 • geld als burn-out preventieplan
 • klinisch bewezen programma
 • op basis van de cognitieve gedragstherapie
 • functionele diagnostiek van Gerrit Belis ( expert in Stress & Burn-Out, klinisch psycholoog en gedragstherapeut, onderzoeker op het vlak van eHealth en wearables in gedragstherapie)
 • blended en stepped care model
 • besloten digitale therapieomgeving, 24/7 beschikbaar
 • wekelijkse (virtuele) groepssessies, max 10 personen, geleid door klinisch psycholoog
 • besloten Facebook groep voor U-Count! gebruikers, vraag en antwoord met psycholoog en gedragstherapeut
 • multi device en responsive (PC, laptop, tablet, smartphone, Android en iOS)

 

De DBA verlaagt stress & burn-out bij je werknemers en de daaraan verbonden kosten met 50%. Daarnaast verhoogt het de betrokkenheid van je werknemers. En dat alles zie je op de bottom line!

 

Wil je meer informatie over de DBA – Digitale Burnout Assistent – stuur dan een mail naar joris@u-count.eu of bel Joris Vivijs op 02/533 22 71