Loopbaanbegeleiding

Boeien en Binden


Als bedrijf wil je natuurlijk je top performers zo lang mogelijk in de onderneming houden. Hiervoor moet je 2 zaken doen:

  1. Boeien
  2. Binden

Je moet in eerste instantie ontdekken wat je top performers boeit. Dit gaat veel dieper dan simpel de vraag stellen. Het heeft te maken met normen en waarden, de manier waarop ze in het leven staan, hun kijk op de wereld. Houd er rekening mee dat deze zaken veranderen in de tijd en bijgevolg ook wat je high achievers boeit.

Alleen als je weet wat je werknemers echt boeit kan je hen aan je bedrijf binden. Dit doe je door op het juiste moment in hun loopbaan de juiste dingen aan te bieden.

Via de eigen methodiek van Belis & Vivijs brengen we in kaart waar je werknemer zijn of haar interesses liggen. We maken een competentieprofiel op en een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en daarmee tekenen we een loopbaantraject uit voor meerdere jaren.