WORKSHOPS / LEZINGEN

U-Count! geeft workshops en lezingen volgens het Blended Learning principe. Dit houdt in dat we content op ons digitaal platform combineren met klassieke face 2 face kennisoverdracht.

Voor groepen tot 20 personen werken we met interactieve workshops. Hier staat het verwerven van nieuwe vaardigheden centraal. Door de combinatie van het digitaal aspect en de klassieke workshop kunnen we cursisten langer begeleiden waardoor de verworven competenties maximaal eigen gemaakt worden.

Voor groepen groter dan 20 personen werken we met lezingen. Hier gebeurt de opvolging via het online platform.

 

 

Sensibiliseringsessie:

Burnout voorkomen en re-integreren? Wie kan hier een rol in spelen?

Programma en doelstellingen

Deze sessie zorgt ervoor dat deelnemers na afloop:

Weten wat het begrip burn-out betekent en wat niet, welke herkenningstekens er optreden, de empirisch onderbouwde oorzaken van burn-out kennen, de link met organisatie gebonden preventiemaatregelen, wat leidinggevende en collega’s kunnen bijdragen bij de re-integratie van een medewerker na een burn-out

Dit interactieve sensibiliseringsprogramma behandelt de volgende onderdelen:

 • Hoe ziet zo’n burn-out eruit?
 • Oorzaken van burn-out
 • Wat kan je zelf doen om dit te voorkomen?
 • Hoe kan de organisatie daarin bijdragen?
 • Re-integratie van medewerkers na een burn-out?
 • Wat kan de leidinggevende doen?
 • Wat kunnen de collega’s doen?

 

Deze Workshop is voor max 10 personen en duurt een halve dag. Prijs bedraagt 850 Euro ex BTW

 

Trainingssessie: Leren NEEN zeggen

Deze sessie zorgt ervoor dat je na afloop:

Op een effectieve en aanvaardbare manier ‘neen’ kan zeggen zonder onnodige weerstand bij jezelf of de andere te veroorzaken.

Deze training behandelt de volgende onderdelen:

 • In kaart kunnen brengen wat de redenen zijn waarom je geen neen kan zeggen.
 • Weten waarom je ondanks de nadelen toch steeds over je grenzen blijft gaan door geen
  neen te zeggen.
 • Accuraat kunnen inschatten welke kosten verbonden zijn aan het niet neen kunnen zeggen.
 • Je motivatie verhogen om te leren neen zeggen.
 • Weten hoe je belemmeringen kan overwinnen die ervoor zorgen dat je geen neen kan
  zeggen
 • Weten hoe je het patroon doorbreekt waarbij je anderen steeds bij jou komen aankloppen
  met hun vragen.
 • Weten hoe je op een effectieve en aanvaardbare wijze neen kan zeggen.

 

Deze praktische training is gekoppeld aan een app (Digital Training Assistant) die er voor zorgt dat je later steeds toegang hebt tot je ‘cursusmateriaal’. Het is eveneens mogelijk via de app beroep te doen op een helpdesk.

De kostprijs van deze training bedraagt 350 € pp voor een halve dag, inclusief het gebruik van de app voor 12 maanden en 2 groepscoachingssessies wanneer je deze nodig hebt.

 

Trainingssessie: Ongezond Perfectionisme

Situering
Je denkt steeds, dat wat je doet niet goed genoeg is. Daardoor ben je dikwijls bang om een taak af te ronden. Zo ga je elke taak tot in de puntjes proberen af te werken en ben je toch zelden tevreden. Dit noemt men ‘Ongezond Perfectionisme’.

Deze training zorgt ervoor dat deelnemers na afloop:

Hun ongezond perfectionisme kunnen afbouwen tot een niveau van werk afleveren met voldoening en zonder uitputting.

Deze training behandelt de volgende onderdelen:

 • Inzicht in de motivatoren van je ‘ongezond perfectionistisch’ gedrag.
 • Kennis van de gevolgen van ‘ongezond perfectionisme’ op korte en lange termijn voor jezelf
  en je organisatie.
 • Ombuigen van ongewenste perfectionistische gedachten.
 • Duidelijk stappenplan om ‘ongezond perfectionisme’ af te bouwen.
 • Kunnen genieten van je werk en ruimte hebben voor andere zaken.

 

Deze praktische training is gekoppeld aan een app (Digital Training Assistant) die er voor zorgt dat je later steeds toegang hebt tot je ‘cursusmateriaal’. Het is eveneens mogelijk via de app beroep te doen op een helpdesk.

De kostprijs van deze training bedraagt 350 € pp voor een halve dag, inclusief het gebruik van de app voor 12 maanden en 2 groepscoachingssessies wanneer je deze nodig hebt.

 

Trainingssessie: Conflictbemiddeling voor leidinggevenden

Deze sessie zorgt ervoor dat deelnemers na afloop:

Weten hoe ze effectief de actoren in een conflict kunnen steunen om dit zelf op te lossen of indien nodig hierbij te bemiddelen.

Deze training behandelt de volgende onderdelen:

 • Hoe maak je een conflict oplosbaar.
 • Hoe benader je de verschillende actoren in een conflict zonder onnodige weerstand op te
  wekken.
 • Hoe kan je als leidinggevende de betrokken actoren steunen om zelfstandig een conflict op
  te lossen.
 • Hoe kan je als leidinggevende een faciliterende en bemiddelende rol opnemen om een
  conflict in goede banen te leiden.
 • Hoe detecteren en omgaan met ‘verborgen’ agenda’s.
 • Inbouwen van hervalmaatregelen.
 • Verbale vaardigheden kennen die nodig zijn om een conflict effectief te behandelen.

 

Deze praktische training is gekoppeld aan een app (Digital Training Assistant) die er voor zorgt dat je later steeds toegang hebt tot je ‘cursusmateriaal’. Het is eveneens mogelijk via de app beroep te doen op een helpdesk.

De kostprijs van deze training bedraagt 350 € pp voor een halve dag, inclusief het gebruik van de app voor 12 maanden en 2 groepscoachingssessies wanneer je deze nodig hebt.

 

Trainingssessie: Re-integratie na burn-out voor leidinggevenden

Situering
De succesvolle re-integratie van een medewerker met een burn-out hangt ook af hoe deze tijdens en na de burn-out wordt opgevangen door de leidinggevende. Hierbij zijn er zowel interventies tijdens als na de periode van afwezigheid belangrijk.

Deze training zorgt ervoor dat deelnemers na afloop:

In staat zijn om een medewerker na een burn-out periode op een positieve wijze effectief te helpen re-integreren waardoor de kans op herval verkleint wordt en het engagement en job tevredenheid vergroot wordt.

Deze training behandelt de volgende onderdelen:

 • Kennis van het begrip ‘burn-out’ en de symptomatische kenmerken ervan.
 • Kennis van recovery strategieën bij burn-out.
 • Kennis van de persoons- en organisatorische oorzaken van burn-out.
 • Valkuilen bij re-integratie.
 • Inhoud en stappenplan bij re-integratiegesprekken.
 • Mogelijke voorbereidende re-integratie- interventies voor de werkhervatting.
 • Re-integratie- interventies tijdens de werkhervatting.

 

Deze praktische training is gekoppeld aan een app (Digital Training Assistant) die er voor zorgt dat je later steeds toegang hebt tot je ‘cursusmateriaal’. Het is eveneens mogelijk via de app beroep te doen op een helpdesk.

De kostprijs van deze training bedraagt 350 € pp voor een halve dag, inclusief het gebruik van de app voor 12 maanden en 2 groepscoachingssessies wanneer je deze nodig hebt.